S  t  r  o  n  a    o    m  a  t  e  m  a  t  y  c  e

Matematyka to nie prawda, która sama przychodzi, aby ją umieć, trzeba się zdobyć na wysiłek

 

„Należy uczyć się nie po to, aby zostać uczonym, ale po to, aby lepiej żyć" L.Tołstoj

 

 

Nauczanie jest możliwe pod warunkiem, że nauczyciel i uczeń,

są w równym stopniu zainteresowani osiągnięciem wspólnie wyznaczonych celów.

Aktualności:

                                                                                                                                                                                               dodano  16.09.2017

Rozpoczynamy XIII edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów (2017/2018)

 

Zachęcamy uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Wybór dowolnej szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej poza standardową procedurą rekrutacyjną - to tylko część uprawnień, jakie czekają na finalistów OMJ!

Dostępne są już treści zadań części korespondencyjnej.

 

Więcej informacji na stronie http://omj.edu.pl/

 

Terminarz XIII OMJ (2017/2018)

Zawody I stopnia:
1 września - 16 października 2017 r.

część testowa (w szkołach): 28 września 2017 r., godz. 9:00.

Zawody II stopnia: 13 stycznia 2018 r.

Zawody III stopnia: 17-18 marca 2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               dodano  16.09.2017

Klasy drugie i  trzecie KG         

Diagnoza edukacyjna klas IIB i IIC odbędzie się 21.09.2017 roku.

Diagnoza edukacyjna klasy IIIA odbędzie się 18.09.2017 roku.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               dodano  14.09.2017

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki znajdują się w pliku --->>>

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               dodano  30.03.2017

W ramach projektu edukacyjnego uczennice klas III wykonały specjalne wydanie e-gazetki szkolnej o liczbie pi: efekt ich pracy można zobaczyć TUTAJ

Zachęcam do odwiedzenia strony i zapoznania się z tajnikami liczby PI :)

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           aktualizacja  31.08.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wymagania niezbędne z zakresu podstawowego i ponadpodstawowego zostały umieszczone w oddzielnych plikach dla poszczególnych klas. Aby się z nimi zapoznać należy kliknąć w okładkę odpowiedniego podręcznika. Każdy rozdział jest na oddzielnej stronie, co umożliwia wydruk wymagań omawianych aktualnie na lekcjach matematyki.

              

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                               dodano  31.08.2016

W Menu po lewej stronie znajduje się plik "Dzienniczek ucznia" do obliczania oceny z matematyki z użyciem średniej ważonej.

                                                                                                                                                                                                               

News

                                                                                                                                                                                                    aktualizacja 31.08.2017

 Wg aktualnego programu nauczania GWO rozkład materiału w poszczególnych klasach wygląda następująco:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 • Klasa czwarta

 •  

 •  

 • DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

 • DZIAŁ 2. SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB

 • DZIAŁ 3. DZIAŁANIA PISEMNE

 • DZIAŁ 4.FIGURY GEOMETRYCZNE

 • DZIAŁ 5. UŁAMKI ZWYKŁE

 • DZIAŁ 6. UŁAMKI DZIESIĘTNE

 • DZIAŁ 7. POLA FIGUR

 • DZIAŁ 8. PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY

 

 • Klasa siódma
 •  
 •  

 • DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

 • DZIAŁ 2. PROCENTY

 • DZIAŁ 3. FIGURY GEOMETRYCZNE

 • DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 • DZIAŁ 5. RÓWNANIA

 • DZIAŁ 6. POTĘGI I PIERWIASTKI

 • DZIAŁ 7. GRANIASTOSŁUPY

 • DZIAŁ 8. STATYSTYKA

 • Klasa druga
 •  
 •  

 • DZIAŁ 1. POTĘGI (18 h)

 • DZIAŁ 2. PIERWIASTKI (8 h)

 • DZIAŁ 3. DŁUGOŚĆ OKRĘGU I POLE KOŁA (9 h)

 • DZIAŁ 4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (11 h)

 • DZIAŁ 5. UKŁADY RÓWNAŃ (17 h)

 • DZIAŁ 6. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE (17 h)

 • DZIAŁ 7. WIELOKĄTY I OKRĘGI (12 h)

 • DZIAŁ 8. GRANIASTOSŁUPY (13 h)

 • DZIAŁ 9. OSTROSŁUPY (14 h)

 • DZIAŁ 10. STATYSTYKA (11 h)

 

 

 • Klasa trzecia
  •  

   

  • DZIAŁ 1. FUNKCJE (19 h)

  • DZIAŁ 2. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (24 h)

  • DZIAŁ 3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE (17 h)

  • DZIAŁ 4. FIGURY PODOBNE (12 h)

  • DZIAŁ 5. BRYŁY (17 h)

  • DZIAŁ 6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH (16 h)

  • DZIAŁ 7. ROZRYWKI MATEMATYCZNE (4 h

   

 •  

Liczby podane w nawiasach to orientacyjna liczba godzin przewidzianych w danej klasie na realizację danego działu. Mogą one nieznacznie odbiegać od ilości godzin lekcyjnych przeznaczonych na dany temat.

 

                                                                                                                                                                                                    aktualizacja 16.09.2017

 

Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017/2018:

 

Kangur matematyczny - (czwartek)

 

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany  m.in. do uczniów szkół gimnazjalnych. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy gimnazjum:

 

Kadet

klasy I i II gimnazjów;

Junior

klasy III gimnazjów, I liceów i techników,

 

                Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Testy konkursowe zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

 

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. 

MAT  edycja XVIII -  (środa)

 

Informacje o konkursie: http://jersz.pl/contest,1.html

 

Alfik matematyczny  edycja XXIII -  (środa)

Informacje o konkursie: http://jersz.pl/contest,4.html

Konkurs kuratoryjny

"Informator o konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2017/2018 ukaże się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie we wrześniu 2017 r." Strona: http://www.kuratorium.lublin.pl